XX. kerületi Kutyatartók figyelem!

Sok gazdi teszi fel a kérdést hogy kerületünkben milyen szabályok vannak az ebtartásra, illetve a sétáltatásra. Sok történet kering miszerint a közterület felügyelet megbüntetett gazdikat mert szájkosár nélkül sétáltatták a kutyájukat. Nos ezeknek a történeteknek a végére járni lehetetlen, ezért kikerestük a hatályban lévő önkormányzati rendeletet. Ez jelenleg a 23/2015. (IX. 21.) rendelet melyet a 26/2016. (IX. 23) rendelet módosít, de utóbbi csak a „építészeti örökség helyi értékeinek védelméről” szól, így az ebtartást nem befolyásolja.

Az önkormányzati rendelet X. fejezete (11. §) foglalkozik az állattartásra vonatkozó szabályokkal, így ezeket most pontról pontra vesszük és közérthető nyelven is leírjuk kiemelve:

(1) A közösségi együttélés alapvető szabályaival ellentétes magatartást valósít meg az

a) Az ebtartó aki arról nem gondoskodik, hogy az eb a tartási helyét, vagy az ebtartó ingatlanának határait felügyelet nélkül ne hagyhassa el,

A kutya felügyelet nélkül csak két esetben tudja elhagyni az ingatlant, ha a gazdája felelőtlenül kiengedi, vagy ha a kutya elszökik. Ha a kutya hajlamos az elkóborlásra (különös tekintettel a tüzelési időszakra), figyeljünk oda és csak pórázon engedjük ki a kapunk kívülre. Gondoskodjunk arról is, hogy a kutya ne tudjon kibújni vagy kiugrani a kerítésen.

b) Az ebtartó aki az eb kiharapásának megakadályozását szolgáló kerítésről nem gondoskodik,

Ha a kerítésen a kutya az orrát kitudja dugni könnyedén megharaphat egy járdán sétáló gyereket, vagy felnőttet. A kutya tulajdonosának kötelessége olyan kerítést készíteni, vagy a kutyát úgy elzárni, hogy az ne tudjon a kerítés vonalán kívülre kinyúlni vagy „kiharapni”. Nem vonatkozik ez a szabály arra ha a járdáról a kerítésen belülre benyúlnak, de ha a kutya nem tud „kiharapni” akkor benyúlni se tudnak a kerítésen belülre.

c) Az ebtartó aki a felügyelete alatt álló ebet a kijelölt kutyafuttató területén úgy engedi szabadon, hogy az a kutyafuttató határait elhagyhatja, illetve a szomszédos közterületre átharaphat,

Kutyafuttató ajtajának zárásáról gondoskodnia kell a kutyát sétáltatónak, illetve abban az esetben ha a kutyafuttató kerítése rongálódott, vagy nem elég sűrű, ahhoz hogy a kutya ne tudjon „kiharapni” nem lehet póráz nélkül szabadon engedni. (Az ilyen hibás kutyafuttatókat, érdemes jelenteni az önkormányzatnak, hogy ezeket a hibákat javítsák!)

d) Aki közintézménybe állatot – a vakvezető, illetve a segítő kutyát kivéve – bevisz vagy beenged, amennyiben az állat zavarja a közintézmény működését, vagy ha az intézmény házirendje erről rendelkezik,

Nem csak az önkormányzati intézményekbe, de gyorséttermekbe illetve boltokba sem lehet állatot bevinni, és nem csak azért mert a bolt tulajdonos nem szereti hanem mert az ANTSZ komoly bírságot szabhat ki a boltra.

e) Aki Pesterzsébet Önkormányzata által kijelölt közterületi zöldterületre e rendelet 2. melléklete szerinti kihelyezett tiltás esetén – a vakvezető, illetve a segítő kutyát kivéve – bevisz vagy beenged,

Kerületünkben nem minden terület használható. Értsd: „Fűre lépni tilos!” Ilyen terület például az önkormányzat előtti magasított zöld terület. Ezekre a területekre nem csak nekünk de a kutyáknak sem szabad menni, illetve vannak olyan területek ahova kimondottan csak kutyát nem lehet vinni, ezt táblával jelzik.

f) aki az általa tartott állattól származó, a lakóingatlan közös használatú területén található szennyeződést nem takarítja el

Az állati ürüléket nem csak közterületen kell összeszedni, hanem olyan közös területeken is amelyek nem minősülnek közterületnek, viszont közös használatú területnek minősül, például társasházak udvarán.

(2) A közösségi együttélés alapvető szabályaival ellentétes magatartást valósít meg az, aki a kutyafuttatók nem rendeltetésszerű használatával kárt okoz.

Ez a pont többnyire nem a kutya gazdákra vonatkozik, bár ők is okozhatnak kárt. A kutyafuttató nem játszótér, és nem konditerem. Ugyan a rendelet nem tiltja meg a nem rendeltetés szerű használatot, ez nem azt jelenti hogy a kutyafuttatók használhatók például emberi erőnléti edzésre.

(3) Aki az (1) bekezdés e) pontja szerinti táblát engedély nélkül kihelyez, az a közösségi együttélés alapvető szabályaival ellentétes magatartást valósít meg.

Ez a pont sem feltétlen a kutyatulajdonosoknak szól, inkább azoknak aki rossz szemmel nézik egy-egy park kutyasétáltatás céljából való használatát, és önhatalmúlag táblát helyeznek el.

(4) A közösségi együttélés alapvető szabályaival ellentétes magatartást valósít meg az, aki közterületen gazdátlan állatot etet. Ez alól a kivételt képez kóbor macska, kutya, vadászgörény etetése, amennyiben az etetés az állat befogásának céljából történik, és az etető biztosítja a kóbor állat megfelelő elhelyezését vagy tartását. Ez alól kivételt képez énekesmadarak etetése, amennyiben az madáretetőben és rendszeres időközönként történik.

Sokak által bírált pontról van szó. Egyértelmű hogy kóbor állat etetése rendeletbe ütközik. Azonban a rendelet hagyott egy kiskaput, mely szerint ha befogás a cél akkor az kivételt képez. A befogásnak is lehetnek fokozatai, például az állat bizalmának kiépítése, mely az első etetéssel nem érhető el, így ezzel a jogalkotóink olyan kiskaput hagytak, ami alapján tulajdon képen senki nem büntethető közterületen való etetés miatt.

(5) A közterület-felügyelő az (1)-(4) bekezdésben meghatározott szabályokat megszegő személlyel szemben helyszíni bírságot szabhat ki.

A rendelet betartását a közterület-felügyelő alkalmazottai végzik akik helyszíni bírságot szabhatnak ki.

A legfontosabb két kérdésben a kerület, nem hozott határozatot miszerint az állat felügyelet mellet közlekedhet-e közterületen póráz illetve szájkosár nélkül. Így ebben a 41/2010. (II. 26.) Korm. rendelet ad választ pontosabban az alábbi §:

17. § (1) Belterület közterületén – kivéve az ebek futtatására kijelölt területet – ebet csak pórázon lehet vezetni. Közterületen ebet csak olyan személy vezethet, aki az eb irányítására, kezelésére és féken tartására képes.
(2) Közterületen az eb tulajdonosának biztosítania kell, hogy az eb sem más állatot, sem embert harapásával ne veszélyeztethessen.
(3) Szájkosarat használni a (2) bekezdésben foglaltak végrehajtása érdekében – ha külön jogszabály a szájkosár használatát nem írja elő – kizárólag az egyed jellemzően agresszív magatartásának ismerete esetén kell.

Tehát a kormány rendelet értelmében közterületen csak pórázon lehet a kutyát sétáltatni, a szájkosár használatát nem írja elő csak abban az esetben ha a kutya agresszív magatartású és erről a tulajdonosnak tudomása van. Azonban ha a kutya megharap más állatot vagy embert, nem mentesíti a felelősség alól a kutyatartót az hogy a kutya eddig nem volt agresszív, mert a 17. § (2) pontja egyértelműen fogalmaz erről.

Források:

– 23/2015. (IX. 21.) önkormányzati rendelet (doc)

– 15/2016. (V.26.) önkormányzati rendelete (pdf) (mely nem módosítja a hatályban lévő 23/2015. (IX. 21.) rendeletet.)

– 41/2010. (II. 26.) Korm. rendelet (pdf)